افزایش کارایی تولید

تولید سالانۀ الکل سازی های کشور بالغ بر 70 میلیون لیتر اتانول تخمین زده می شود. راندمان تولید اتانول به عوامل متعددی از جمله نوع سویه، فناوری، تجهیزات، منابع انسانی و خطاهای مربوط، سوبسترای تخمیر و ... بستگی دارد و در حال حاضر در سطح کشور این راندمان از 7 تا حداکثر 10 درصد برآورد می شود. به ازای هر لیتر اتانول در حدود 15 تا 20 لیتر آب به مصرف برسد.
پالایش این حجم بالا از پساب، کار دشواری بنظر می رسد. لذا یکی از راه حل های مؤثر در مسئله پساب الکل سازی می تواند جستجوی راه های مناسب برای افزایش کارایی و راندمان تولید اتانول باشد. این امر موجب می گردد که به ازای تولید مقدار مساوی از اتانول، مقدار کمتری از مواد کربوهیدراتی (قند و پلی ساکارید) و آب به مصرف برسد و در نتیجه پساب کمتری تولید شود.
بهبود راندمان تولید شامل مجموعه ای از اقدامات در فرایندهای فرادست تولید بیواتانول است. برخی از اقدامات برای افزایش کارایی تولید که مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی و فناوران در بخش صنعت است را می توان به شرح زیر نام برد:

  • توسعۀ سویه های برتر مخمر Saccharomyces cerevisiae با توانایی راندمان تولید بالاتر
  • توسعۀ سویه های مصرف کنندۀ مواد لیگنوسلولزی با راندمان بالای تولید بیواتانول
  • شناسنامه دار کردن سوبسترای تخمیر الکلی در سطح کشور و ساماندهی تولید سوبسترای مرغوب
  • بهینه سازی افزودنی های کشت
  • دستیابی به فناوری بازفعال سازی زیست تودۀ مخمر مولد بیواتانول
  • اصلاح روش کشت و بکارگیری روش های کشت نیمه پیوسته و پیوسته و روش های حدواسط بجای کشت بسته
  • تولید سیستم های درزگیری و سیل شده، برای بازیافت بیواتانول تبخیری، کربن دی اکسید کربن ...

دسترسی