توسعه مصارف پسماند

انتظار می رود که حجم پساب تولید شده فراتر از 2500 تا 3000 مترمکعب در رور باشد. پالایش این حجم بالا از پساب دشوار بنظر می رسد، لذا یکی از راههای مؤثر در حل مسئله پساب الکل سازی، جستجوی راه های مناسب برای مصرف مستقیم و بی واسطه پساب با کمترین هزینه است. آبیاری یکی از راههای تجربه شده است. فراوری ماهرانه ویناس به جداسازی املاح و دستیابی به مواد آلی ارزشمند مانند فولویک اسید، لاکتیک اسید، ملانوئیدین، اریتریتول، گلیسرول می انجامد.
واقعیت آن است که فرایند های تولید بیواتانل یک چرخۀ ناقص از فرآوری متابولیک زیست مواد را طی می کنند. در این چرخۀ ناقص گیاه نیشکر، چغندر، غلات و دیگر محصولات کشاورزی کشت شده و بخش هایی از آن مانند ساکارز، استخراج می شود. این در حالی است که برخی از بخش های باقیمانده فرآوری نشده و به عنوان پسماند و پساب بی مصرف دفع می شود.
تکمیل چرخه باید به گونه ای باشد که مواد بیشتری را از بقایای تخمیر بازیافت نموده و آب نهایی را دوباره در چرخۀ تولید به کار بگیرد. این امر به تکنولوژی های پیشرفته نیاز دارد. با این حال مصرف پسماند و پساب تخمیر با حداقل فناوری های موجود امکان پذیر است و برای مثال می توان به صورت محدود بخشی از پساب تخمیر را به ترکیب سوبسترای تخمیر برگشت داد و یا اینکه از پساب برای آبیاری مزارع نیشکر و دیگر گیاهان زراعی به روش علمی و برنامه ریزی شده، استفاده نمود.
برخی از اقدامات برای توسعۀ مصارف پساب و پسماند واحدهای تولید بیواتانل را می توان به شرح زیر نام برد:

 • تعیین رژیم مصرف ویناس برای آبیاری خاک و پرورش محصولات زراعی
 • مصرف ویناس به عنوان ماده اولیه در تولید ورمی کمپوست، بیوچار و دیگر انواع کمپوست
 • کاربرد مستقیم ویناس یا فرآورده های آن در جیره غذایی دام و طیور
 • کاربرد مستقیم ویناس یا فرآورده های آن در جیره غذایی آبزیان (میگو و ماهی)
 • فرمولاسیون و کاربرد ویناس در حوضچه های پرورش جلبک
 • بهینه سازی فرمولاسیون ویناس به عنوان افزودنی در ترکیب سوبسترای تخمیر الکلی
 • بهینه سازی فرمولاسیون ویناس در ترکیب سوبسترای فرایندهای تخمیری و محیط های کشت صنعتی
 • فرمولاسیون مستقیم ویناس در ترکیب غذاهای کنسرو شده و صنعتی
 • گسترش مصرف ویناس در ترکیب آبهای صنعتی ساختمانی
 • جداسازی املاح از ویناس برای گسترش کاربردهای آن در تخمیر و زراعت
 • پلیمریزاسیون ترکیبات ویناس برای فرمولاسیون بیومالچ
 • تولید بیودیسپرسان صنعتی از ویناس
 • تولید بیوپلاستیسایزر صنعتی از ویناس

دسترسی