تماس با ما

شرکت سیب زیست فن (دانش بنیان) طراحی، مدیریت و مسئولیت این وبگاه را برعهده دارد.

این وبگاه منابع و مراجع پژوهش و فناوری الکل سازی کشور را معرفی و در جهت ایجاد همکاری میان آنان و ارتقای فناوری های دوستدار محیط زیست تلاش می نماید، لذا تقاضا می شود ذینفعانی که خود را این وبگاه نمی یابند، بلافاصله تماس حاصل فرمایند.

پست الکترونیک: Green@cibbiotech.com

تلفن ثابت: 3825 8895 021

تلفن همراه (ارسال پیامک): 329 2 229 0930